Aktualne druki do pobrania [PDF]

Uwaga! Nie składamy zawiadomienia o zakończenia budowy następujących inwestycji i ich kombinacji:

- wewnętrznej instalacji gazowej,

- przebudowy obiektu budowlanego,

- rozbiórki obiektu budowlanego,

- zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Pliki

[pdf] Zawiadomienie o zamierzonym termine rozpoczęcia robot budowlanych PB-12

[pdf] Zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu PB-16

[pdf] Zawiadomienie o zakonczeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-16a

[pdf] Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub budynku PB-17

[pdf] Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót PB-17a

[pdf] Oswiadczenie kierownika budowy dot. zakończenia budowy

[pdf] Oswiadczenie o braku sprzeciwu organow

[pdf] Oswiadczenie o podjęciu/przejeciu obowiazkow kierownika budowy rozbiorki robot budowlanych

[pdf] Oswiadczenie o przejeciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego

[pdf] Oswiadczenie o przejeciu obowiazkow projektanta

[pdf] Zawiadomienie o przeprowadzeniu okresowej kontroli obiektu

[pdf] Oswiadczenie inwestora o zagospodarow terenow przyleglych

[pdf] Oswiadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

[pdf] Oswiadczenie projektanta o braku projektu technicznego

[pdf] Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót PB-10

[pdf] Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

_____LEGALIZACJA___________SAMOWOLI__________BUDOWLANEJ :

[pdf] Wniosek o legalizację samowoli budowlanej

[pdf] Wniosek o legalizację uproszczoną samowoli budowlanej starszej niż 20 lat PB-15

[pdf] Wniosek o prowadzenie legalizacji uproszczonej samowoli budowlanej wzniesionej przed 1995 rokiem


 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
UL. POZNAŃSKA 200G
(3 piętro, budynek Urzędu Pracy)
63-800 GOSTYŃ

TEL./FAX. 65-575-25-40
TEL. 65-575-25-55
E-MAIL: gostyn@pinb.info.pl

UWAGA: Żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia przesłane za pośrednictwem skrzynki e-mail pozostaną bez rozpoznania


Godziny pracy inspektoratu:

poniedziałek : 7:00-16:00
wtorek-piątek : 7:00-16:00

Powiatowy Inspektor przyjmuje interesantów od wtorku do czwartku od 13.30 do 15.00


Kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na portalu https://epuap.gov.pl:

/PINBGostyn/SkrytkaESP



Ogólna klauzula informacyjna dot. danych osobowych


POWIAT GOSTYŃSKI


WWINB


GUNB


Złóż wniosek on-line
 Złóż wniosek on-line

 SŁUŻBA CYWILNA

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl