1. Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania.
  2. Kontrola utrzymania obiektów budowlanych.  
  3. Kontrola wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
  4. Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrof budowlanych.
  5. Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych.
  6. Prowadzenie postępowań w sprawach samowoli budowlanych.
  7. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.
  8. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót. inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski.
  9. Prowadzenie rejestru rozpoczynanych i zakończonych budów.
 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
UL. POZNAŃSKA 200G
(3 piętro, budynek Urzędu Pracy)
63-800 GOSTYŃ

TEL./FAX. 65-575-25-40
TEL. 65-575-25-55
E-MAIL: gostyn@pinb.info.pl

UWAGA: Żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia przesłane za pośrednictwem skrzynki e-mail pozostaną bez rozpoznania


Godziny pracy inspektoratu:

poniedziałek : 7:00-16:00
wtorek-piątek : 7:00-16:00

Powiatowy Inspektor przyjmuje interesantów od wtorku do czwartku od 13.30 do 15.00


Kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na portalu https://epuap.gov.pl:

/PINBGostyn/SkrytkaESPOgólna klauzula informacyjna dot. danych osobowych


POWIAT GOSTYŃSKI


WWINB


GUNB


Złóż wniosek on-line
 Złóż wniosek on-line

 SŁUŻBA CYWILNA

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl