Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu przypomina i informuje....

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu przypomina i informuje, że obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy dowolnego budynku wyposażonego w instalację gazową, również budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest zapewnienie na swój koszt co najmniej jeden raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych. Obowiązek ten dotyczy instalacji gazowej zasilanej zarówno gazem sieciowym jak i pochodzącym z butli gazowej (gaz propan-butan). Sprawdzenia takiego może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub dozorowe nad eksploatacją urządzeń gazowych.

W związku z ostatnimi przypadkami katastrof budowlanych oraz wypadków śmiertelnych będących wynikiem niewłaściwego stanu technicznego instalacji gazowych organy nadzoru budowlanego będą prowadzić wzmożone kontrole przestrzegania obowiązku o którym mowa wyżej.

Kto nie spełnia powyższego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Mając powyższe na uwadze wzywa się właścicieli i zarządców budynków wyposażonych w instalacje gazowe co do których nie były przeprowadzane w roku 2016 kontrole stanu technicznego instalacji gazowej do niezwłocznego wykonania takiej kontroli.

Zwraca się również uwagę na niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem reduktorów przy butlach na gaz propan-butan, które są użytkowane dłużej niż 13 lat, bowiem są one wyprodukowane w oparciu o wycofaną w 2003 roku normę PN-71/M-040321 i istnieje duże ryzyko jego rozszczelnienia, i niespodziewanego wybuchu. Jeśli użytkowany jest tego typu reduktor, należy go w trybie natychmiastowym wymienić go na nowy.

Podstawa prawna: art. 62 ust.1 p.1c, ust.5, art. 93 p.8
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
( t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 ze zm. )

Pliki

Ulotka bezpiecznego użytkowania butli na gaz propan-butan


 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
UL. POZNAŃSKA 200G
(3 piętro, budynek Urzędu Pracy)
63-800 GOSTYŃ

TEL./FAX. 65-575-25-40
TEL. 65-575-25-55
E-MAIL: gostyn@pinb.info.pl

UWAGA: Żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia przesłane za pośrednictwem skrzynki e-mail pozostaną bez rozpoznania


Godziny pracy inspektoratu:

poniedziałek : 7:00-16:00
wtorek-piątek : 7:00-16:00

Powiatowy Inspektor przyjmuje interesantów od wtorku do czwartku od 13.30 do 15.00


Kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na portalu https://epuap.gov.pl:

/PINBGostyn/SkrytkaESPOgólna klauzula informacyjna dot. danych osobowych


POWIAT GOSTYŃSKI


WWINB


GUNB


Złóż wniosek on-line
 Złóż wniosek on-line

 SŁUŻBA CYWILNA

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl